ИСПРАВУВАЧИ – ПОЛНАЧИ ЗА СТАЦИОНАРНИ БАТЕРИИ

Опција за сетирање на батерски напон од 12 – 220 V во зависност од типот на исправувачот
Излезна струја од 1 – 225 А во зависност од типот на исправувачот
IU0U и IU криви на полнење според  DIN  41 772
Ефикасност до 94%
Температурна компензација
Заштита од краток спој
Регенерациски мод