Контакт Email contact@nikompower.com
Контакт телефон (02) 31 65 610
Работно време Пон - Пет 08:00 - 16:00

За Нас

Nikom Power Ltd

The Power of Technologies
30 Години Доверба

ИСКУСТВАТА кои ги има нашата фирма во областа на кабловските дистрибутивни системи и резервното напојување, а чии почетици датираат од 1986 г., со задоволство ги пренесуваме на нашите ЦЕНЕТИ КОРИСНИЦИ.

ВО ЦЕНТАРОТ на нашето внимание е:

 • КОРИСНИКОТ и неговите потреби
 • СОРАБОТКА со водечките светски производители
 • АДАПТИРАЊЕ на промените
q1

КОРИСНИКОТ

КОРИСНИКОТ и неговите потреби:

 • Внимателно слушање на потребите
 • Водење дијалог
 • Предлог можни решенија
 • Реализација
 • Подршка во експлоатација

g2

СОРАБОТКА

СОРАБОТКА СО ВОДЕЧКИТЕ светски производители за акумулатори, исправувачки единици, УПС системи, Коаксијални кабли, Кабловска ТВ опрема, Интерактивни Хотелски системи.

 • Следење на новите технологии
 • Усвојување на новите производи

q3

АДАПТИРАЊЕ

АДАПТИРАЊЕ НА ПРОМЕНИТЕ

 • Едукација и надградба на знаењата
 • Брзо адаптирање на постојаните промени на пазарот

НАША ОСНОВНА ЦЕЛ Е ЗАДОВОЛНИОТ КОРИСНИК

Тука сме да ја оправдаме Вашата Доверба…