NikomPOWER
NikomPOWER
За нас
Батерии
Напојување
SATV-CATV
>> SAT IF дистрибутивен систем
Производи за земска ТВ
Опрема за обработка на канали
Широкопојасни засилувачи
Мрежна помошна опрема
Коаксијални Кабли
Интерактивни Хотелски Системи
Портфолио
Контакт

SATV - CATV

SAT IF дистрибутивен систем:
Систем со 17 кабли

Каскадни мултисвичовиКаскадни мултисвичови

MS1751
through line 17x4 multiswitch


MS1752
end line 17x4 multiswitch

  • Каскаден дистрибутивен систем од 16 сателитски поларизации и земска телевизија за инсталација кат по кат и/или дитрибуција од типот ѕвезда
  • Економичен концепт во однос на моќноста - нема трошење на DC моќност од линијата; линијата на претплатникот се напојува од соодветниот рисивер
  • Можност за DC снабдување на LNB уредите преку крајните мултисвичови MS1752
  • Пасивна порта за земска ТВ која овозможува прием на земски ТВ програми без промена од сателитскиот рисивер
  • Во зависност од кабелот за поврзување може да се приклучат до 5 мултисвичови во каскада без користење на компензациски засилувач
  • Спремен за работа со повратна патека
  • Одлична изолација помеѓу сите излези
  • Препорачано напојување - SA125A-1913G-SПреземи:
· Потребен ви е Adobe Acrobat©Reader за да може да ги прочитате документите кои се дадени на нашата веб страница.

Преземи го програмот!
 
2006 © Сите права се задржани. | NikomPOWER, Македонија | www.nikompower.com