NikomPOWER
NikomPOWER
За нас
Батерии
Напојување
SATV-CATV
SAT IF дистрибутивен систем
>> Производи за земска ТВ
Опрема за обработка на канали
Широкопојасни засилувачи
Мрежна помошна опрема
Коаксијални Кабли
Интерактивни Хотелски Системи
Портфолио
Контакт

SATV - CATV

Производи за земска телевизија

Mast multiband засилувачиКаскадни мултисвичови

Надворешни единици

MA035, MA036, MA037, MA038

 • За комбинирање и балансирање на сигнали од 4 ТВ антени
 • Заштитна метална кутија со пластична внатрешност
 • За надворешна монтажа
 • DC by-pass свичови за засилувачи
 • Вградени атенуатори за секој опсег
 • DC напојување преку излезниот конектор

Внатрешни единици

PI004
напојување

 • Напојување за оддалечено снабдување со DC напон преку RF влез
 • Вградена заштитна кутија со RF разделник
 • Стабилизиран 12V DC излез со заштита од прегревање
HS013
splitband засилувач
 • splitband засилувач (1 влез, 2 излези) со оддалечено switchable DC снабдување преку RF влез
 • Одделни нагодувања за VHF и UHF опсезите
 • Вградена заштита од куса врска
MA051
Засилувач на двоен опсег
 • Засилувач на двоен опсег (2 влеза, 2 излеза) со оддалечено switchable DC снабдување преку UHF влез
 • Одделни нагодувања за VHF и UHF опсезите
 • Вградена заштита од куса врска

Multiband засилувачи со средна моќностMultiband засилувачи со средна моќност

Засилувачи со максимум 4 влезови

MA044, MA045

 • За комбинирање и балансирање на сигнали од 4 ТВ антени
 • Заштита и индикација на DC преоптоварување
 • Вградени атенуатори за секој опсег
 • Switchable DC снабдување за предзасилувачите преку два влеза
 • Метално-пластично куќиште

MA021, MA024, MA025, MA026

 • За комбинирање и балансирање на сигнали од 4 ТВ антени
 • Заштита и индикација на DC преоптоварување
 • Вградени атенуатори за секој опсег
 • Switchable DC снабдување за предзасилувачите преку сите влезови и одделен DC излез преку 2.1/5.5 mm socket
 • Вградена тет точка
 • Метално-пластично куќиште

Засилувачи со максимум 6 влезовиMultiband засилувачи со средна моќност

MA011, MA012, MA013, MA014, MA015, MA016, MA017

 • За комбинирање и балансирање на сигнали од 6 ТВ антени
 • Заштита и индикација на DC преоптоварување
 • Вградени атенуатори за секој опсег
 • Switchable DC снабдување за предзасилувачите преку сите влезови и одделен DC излез преку 2.1/5.5 mm socket
 • Вградена тест точка
 • Метално-пластично куќиште

на почеток Δ


Multiband засилувачи со голема моќностMultiband засилувачи со голема моќност

Засилувачи со максимум 6 влезови

MA111, MA112, MA113
Засилувачи со големо излезно ниво (push-pull)

 • За комбинирање и балансирање на сигнали од 6 ТВ антени
 • Заштита и индикација на DC преоптоварување
 • Вградени атенуатори за секој опсег
 • Switchable DC снабдување за предзасилувачите преку сите влезови и одделен DC излез преку 2.1/5.5 mm socket
 • Вградена тет точка
 • Метално-пластично куќиште

на почеток Δ


Помошен приборПомошен прибор

Засилувач на ТВ опсег

AS019

 • Нискошумен UHF предзасилувач за SMATV систем
 • Заштитно метално куќиште
 • Оддалчено напојување преку RF излезот или одделен FASTON 2.8 mm DC clamp

Диплексер за ТВ опсег

DC004

 • За широка комбинација на два ТВ опсега
 • Заштитно метално куќиште

на почеток Δ
Преземи:
· Потребен ви е Adobe Acrobat©Reader за да може да ги прочитате документите кои се дадени на нашата веб страница.

Преземи го програмот!
 
2006 © Сите права се задржани. | NikomPOWER, Македонија | www.nikompower.com