NikomPOWER
NikomPOWER
За нас
Батерии
Напојување
SATV-CATV
SAT IF дистрибутивен систем
Производи за земска ТВ
>> Опрема за обработка на канали
Широкопојасни засилувачи
Мрежна помошна опрема
Коаксијални Кабли
Интерактивни Хотелски Системи
Портфолио
Контакт

SATV - CATV

Опрема за обработка на канали

ТВ модулатори
DSB ТВ модулатори

DSB ТВ модулаториMT17
стандарди: G, I, K (UHF опсег)

 • ТВ модулатор за двоен опсег со можност за оддалечено напојување преку RF излезот
 • Пропушта DC напон за напојување на надворешна опрема
 • Вграден тест генератор
 • PLL стабилизација со кристал на фреквенциите на носителите и µP контрола
 • Менување на излезните канали, стандардна селекција и test switching со помош на DIP switch
 • Сериско RF комбинирање
 • Конектори: video/audio - тип 2xRCA socket, RF - F тип, 2.1/5.5 mm socket за DC напојување
 • Препорачливо е да се напојува со DC напон од стабилизиран AC/DC адаптер

DSB ТВ модулаториMT11P, MT12P, MT14P
Менување на излезните канали, стандардна селекција со помош на DIP switch

MT11P
стандарди: G, H, I, K, M, N (UHF опсег)

MT12P, MT14P
стандарди: B, D (VHF опсег)

DSB ТВ модулаториMT21P, MT22P, MT24P, MT27P
LED дисплеј и копчиња за контрола на внатешниот микропроцесор; Можност за нагодување на RF излезното ниво; Заштита од неовластен пристап;

MT21P
стандарди: G, H, I, K, M, N (UHF опсег)

MT22P, MT24P
стандарди: B, D (VHF опсег)

MT27P
стандарди: G, H, I, K, M, N, B, D

 • ТВ модулатори за двоен опсег
 • Непроменлива каналска меморија
 • PLL стабилизација со кристал на фреквенциите на носителите
 • Вградено напојување
 • Можност за нагодување на влезното аудио ниво
 • Loop преку RF комбинирање
 • Конектори: video/audio - тип 2xRCA socket, RF - F тип

на почеток Δ

DSB ТВ модулаториMT29
стандарди: D, K, B, G, M, N, H, I, L

DSB ТВ модулаториMT29C
стандарди: B, G, стерео

 • ТВ модулатори за двоен опсег
 • Непроменлива каналска меморија
 • PLL стабилизација со кристал на фреквенциите на носителите
 • Можност за нагодување на влезното аудио ниво
 • Loop преку RF комбинирање
 • Целосно покривање на ТВ опсегот со еден модул
 • Вграден тест генератор
 • Конектори: video/audio - тип 2xRCA socket, RF - F тип

на почеток Δ


VSB ТВ модулаториVSB ТВ модулатори

MT30A, MT30B, MT30C
MT30A стандарди: D, K, L
MT30B стандарди: B, G, I
MT30C стандарди: B, G, стерео

 • LED дисплеј и копчиња за контрола на внатешниот микропроцесор
 • Непроменлива каналска меморија
 • PLL стабилизација со кристал на фреквенциите на носителите
 • Можност за нагодување на RF излезното ниво и аудио влезното ниво
 • Loop преку RF комбинирање
 • Целосно покривање на ТВ опсегот со еден модул
 • Ниско ниво на хармоници и интермодулациони продукти
 • Внатрешен тест генератор
 • Конектори: video/audio - тип RCA socket, RF - F тип

на почеток Δ
Преземи:
· Потребен ви е Adobe Acrobat©Reader за да може да ги прочитате документите кои се дадени на нашата веб страница.

Преземи го програмот!
 
2006 © Сите права се задржани. | NikomPOWER, Македонија | www.nikompower.com