NikomPOWER
NikomPOWER
За нас
Батерии
Напојување
SATV-CATV
SAT IF дистрибутивен систем
Производи за земска ТВ
Опрема за обработка на канали
Широкопојасни засилувачи
Мрежна помошна опрема
Коаксијални Кабли
Интерактивни Хотелски Системи
Портфолио
Контакт

SATV - CATV

Compact Modular Headend
- CMH 3000

Основни карактеристики на системотОсновни карактеристики на системот

 • Сите параметри на модулите се контролираат со програмирање преку податочна магистрала
 • Локална или оддалечена контрола/надгледување со помош на PC
 • Подобрена функција на самодијагностицирање & backup
 • Отворена архитектура за лесна интеграција на нови компоненти
 • headend powering redundancy
 • possibility of hot installing/replacing modules


Рисивери - модулатори и Twin ТВ конверториРисивери - модулатори и Twin ТВ конвертори

QPSK-PAL/SECAM рисивери-модулатори

rd110A

QPSK-PAL/SECAM рисивер-модулатор, стандард D/K/L

rd110B

QPSK-PAL/SECAM рисивер-модулатор, стандард B/G/I

rd110C
QPSK-PAL/SECAM рисивер-модулатор, стандард B/G/стерео

 • Вграден CI интерфејс
 • Мерење на нивото на влезниот сигнал
 • Teletext reinsertion
 • Софтверски/хардверски тајмер за надгледување
 • Ниско ниво на хармоници и интермодулациони продукти
 • Константно прибележување на настаните
 • Конектори: video/audio, влез/излез - 15 пински Sub-D socket

Twin ТВ канални конвертори
ct120A
стандард D/K/L

ct120B
стандард B/G/I
 • Висока селективност одередена со SAW филтер
 • AGC системи на влез
 • Можност за нагодување на V/A односот (D/K)
 • Ниско ниво на хармоници и интермодулациони продукти
 • 12V DC за напојување на предзасилувачот

на почеток Δ


Twin ТВ модулатори и Излезни засилувачиTwin ТВ модулатори и Излезни засилувачи

Twin ТВ модулатори

mt120A
стандард D/K/L

mt120B
стандард B/G/I

mt120C
стандард B/G/стерео
 • Стабилизација на излезното ниво
 • Стабилизација на носителите со кристали
 • Ниско ниво на хармоници и интермодулациони продукти
 • Конектори: video/audio, влез/излез - 2x15 Sub-D socket

Излезни засилувачи UA200, UA200R30, UA200R55, UA200R65

 • Системски засилувач со високо излезно ниво
 • Извонредна термостабилност

на почеток Δ


Powering redundancy switcher и НапојувањеPowering redundancy switcher и Напојување

Powering redundancy switcher UR100

 • Шестнасочен автоматски N+1 redundancy switcher за напојување погоден за работа со UP100 напојувањето
 • LED индикација на состојба

Напојување UP100

 • switch-mode
 • Заштита од куса врска
 • Socket за програмер
 • Погоден за работа во паралелна конекција
 • Индикација:
 • Прегревање
 • Преоптоварување

на почеток Δ


Базна единица, Контролна единица, Софтвер за набљудување и помошен приборБазна единица, Контролна единица, Софтвер за набљудување и помошен прибор

Базна единица UC180

 • Subrack со 6U висина 19” должина за инсталација на максимум 8 модули; внатршна DC & податочна дистрибутивна магистрала и излезен RF комбајнер
 • Влезен дистрибутивен панел и излезен засилувач може да се додадат опционално
 • 2xRJ-11 и DC порта за проширување
 • Максимум до 16 базни единици може да се приклучат на PC преку еден RJ-11/USB интерфејс

Контролна единица PC100

 • За програмирање на максимум 16 модули во 2 subrack-а
 • Приклучување на податочната дистрибутивна магистрала преку конектор, поставен на предниот панел на напојувачката единица UP100

Софтвер за набљудување
CMH3000 може целосно да се контролира од PC преку CMH магистрала. Повеќето од работните параметри на секој модул се контолирани преку внатрешен μP.Помошен прибор

Кабел 400.38
V/A кабел (15 Sub-D/3xRCA, должина 1.5 m ) за приклучување на надворешната опрема со модулаторите mt120X

Кабел 404.38
V/A кабел (15 Sub-D/6xRCA, length 1.5 m ) за приклучување на надворешната опрема со транскодерите rd110X

Кабел 400.39
Кабел за поврзување на 2 subrack-а со напојување 2xMATE-N-LOK 6 пинови, должина 0.5 m

DP180
Дистрибутивен блок за влезни сигнали. Активен 4 х 8 мултисвич 950-2400 MHz

DP181
Влезен дистрибутивен блок. 2 активни 4 насочни разделници 950-2400 MHz

UA100
4 насочни активен комбајнер 47-862 MHz (монтиран на задната страна)

Панел 400.023
1U висина 19" должина празен панел

Панел 400.024
1U висина 19" должина вентилациски панел

Панел 400.025
Празен панел за еден модул

UD100 интерфејс
Интерфејс USB/CMH податочна магистрала

на почеток Δ
Преземи:
· Потребен ви е Adobe Acrobat©Reader за да може да ги прочитате документите кои се дадени на нашата веб страница.

Преземи го програмот!
 
2006 © Сите права се задржани. | NikomPOWER, Македонија | www.nikompower.com