NikomPOWER
NikomPOWER
За нас
Батерии
Напојување
SATV-CATV
SAT IF дистрибутивен систем
Производи за земска ТВ
Опрема за обработка на канали
Широкопојасни засилувачи
Мрежна помошна опрема
Коаксијални Кабли
Интерактивни Хотелски Системи
Портфолио
Контакт

SATV - CATV

Дистрибутивни засилувачи

Универзални дистрибутивни засилувачиУниверзални дистрибутивни засилувачи

DA223, DA223P, DA223C, DA224, DA224P, DA224C
излезно ниво 122 dBµV, фреквентен опсег до 862 MHz

DA233, DA233P, DA233C, DA234, DA234P, DA234C
излезно ниво 127 dBµV, фреквентен опсег до 862 MHz
 • GaAs push-pull технологија
 • Флексибилност обезбедена од plug-in диплексери со повратна патека
 • Plug-in interstage атенуатор и equalizer za подобрување на перформансите на засилувачот
 • Plug-in инверзен equalizer
 • Куќиште со заштита од временски неприлики и RF заштита
 • Switch-mode напојувачка единица
 • Можност за додавање на напон за оддалечено напојување (DA2XX)
 • Заштита на сите влезови и излези


House connection засилувачиHouse connection засилувачи

DA126, DA126P, DA127, DA127P
излезно ниво 122 dBµV

DA136, DA136P, DA137, DA137P
излезно ниво 127 dBµV
 • GaAs push-pull технологија
 • Флексибилност обезбедена од plug-in диплексери со повратна патека
 • Plug-in interstage атенуатор и equalizer za подобрување на перформансите на засилувачот
 • Plug-in инверзен equalizer
 • Куќиште со заштита од временски неприлики и RF заштита
 • Switch-mode напојувачка единица
 • Оддалечено напојување преку RF портата
 • Заштита на влез и на излез


Линиски засилувачиЛиниски засилувачи

DA123, DA123P, DA124, DA124P
излезно ниво 122 dBµV

DA133, DA133P, DA134, DA134P
излезно ниво 127 dBµV
 • GaAs push-pull технологија
 • Флексибилност обезбедена од plug-in диплексери со повратна патека
 • Plug-in interstage атенуатор и equalizer za подобрување на перформансите на засилувачот
 • Plug-in инверзен equalizer
 • Куќиште со заштита од временски неприлики и RF заштита
 • Switch-mode напојувачка единица
 • Можност за додавање на напон за оддалечено напојување (DA1XX)
 • Заштита на сите влезови и излези


Plug-in модулиPlug-in модули

pl 01-00, pl 02-00
plug-in линкови

pe 03-06, pe 03-09, pe 03-12,
pe 04-06, pe 04-09, pe 04-12,
pe 05-06, pe 05-09, pe 05-12

plug-in equalizer-и

ps 01-03, ps 01-06, ps 01-10,
ps 01-14, ps 01-18

plug-in разделници

pd 01-30, pd 01-55, pd 01-65
plug-in диплексери

pd 03-30, pd 03-55, pd 03-65
plug-in диплексери

JXP-0, JXP-1, JXP-2,
JXP-3, JXP-4, JXP-5,
JXP-6, JXP-7, JXP-8,
JXP-9, JXP-10, JXP-11,
JXP-12, JXP-13, JXP-14,
JXP-15, JXP-16, JXP-17,
JXP-18, JXP-19, JXP-20

plug-in interstage атенуатори

JXP-T-1, JXP-T-2, JXP-T-3,
JXP-T-4

plug-in топлински атенуатори

JXP-test
JXP test probe


pr 04-30, pr 04-55, pr 04-65
plug-in засилувачи со повратна патека

pr 05-30, pr 05-55, pr 05-65
plug-in засилувачи со повратна патека

pg 01
plug-in модул со автоматска контрола на засилувањето

 Преземи:
· Потребен ви е Adobe Acrobat©Reader за да може да ги прочитате документите кои се дадени на нашата веб страница.

Преземи го програмот!
 
2006 © Сите права се задржани. | NikomPOWER, Македонија | www.nikompower.com