NikomPOWER
NikomPOWER
За нас
Батерии
Напојување
SATV-CATV
SAT IF дистрибутивен систем
Производи за земска ТВ
Опрема за обработка на канали
Широкопојасни засилувачи
Мрежна помошна опрема
Коаксијални Кабли
Интерактивни Хотелски Системи
Портфолио
Контакт

SATV-CATV

Terra electronics

TERRA UAB е компанија чија главна дејност е дизајнирање, изработка и маркетинг на висококвалитетна опрема за прием и дистрибуција на ТВ сигнали.

Искуството на TERRA датира од крајот на осумдесеттите години на минатиот век, кога компанијата обезбедува аналогни тјунери и LNB уреди за литванскиот и рускиот пазар. Оттогаш компанијата се промовира во водечки производител на опрема за кабловски и сателитски системи, како и за системи за земска телевизија во источноевропскиот регион.

TERRA им придава големо значење на истражувањето и развојот. Правовремените процени и искуство во производството овозможуваат да се има вистинска слика на состојбата за потребите на пазарот.

Употребата на модерната електроника и информатичка технологија, високопрофесионална опрема и прецизни системи за мерење и контрола, им овозможуваат да бидат целосно фокусирани на квалитетот на производите.

Континуираниот развој на нови и висококвалитетни производи целосно прилагодени на побарувањата, í овозможува на компанијата да биде широко распространета и присутна со своите продукти на интернационалниот пазар, притоа покривајќи ги Европа, Азија, Австралија и Јужна Африка.

Клучниот фактор за успехот на TERRA е понудата од оптимални и иновативни CATV и SMATV решенија.


Линиски засилувачи

Модели: DA123, DA123P, DA124, DA124P (излезно ниво 122 dBµV) како и DA133, DA133P, DA134, DA134P (излезно ниво 127 dBµV).

SAT IF:
систем со 17 кабли

Модели: MS1751 и MS1752 мултисвичови.
 

Compact Modular Headend - CMH 3000

Основни карактеристики на системот, Рисивери - модулатори и Twin ТВ конвертори Twin ТВ модулатори и Излезни засилувачи и друго.
 

повеќе >>

повеќе >>

повеќе >>
Преземи:
· Потребен ви е Adobe Acrobat©Reader за да може да ги прочитате документите кои се дадени на нашата веб страница.

Преземи го програмот!
 
2006 © Сите права се задржани. | NikomPOWER, Македонија | www.nikompower.com