NikomPOWER
NikomPOWER
За нас
Батерии
Напојување
AC/DC
конвертори

DC/DC
конвертори

DC/AC
инвертори

>> UPS системи за непрекинато напојување
SATV-CATV
Коаксијални Кабли
Интерактивни Хотелски Системи
Портфолио
Контакт

GUARD-S

GUARD-S (600 VA - 1500 VA)

Line Interactive Технологија

Карактеристики:GUARD S

 • Line Interactive технологија со микропроцесорска контрола
 • Автоматска регулација на напон со подобрени карактеристики
 • Advanced Battery Management (ABM)
 • Заштита од краток спој и преоптоварување
 • Пренапонска заштита
 • Online, Батерија, LED индикатори за статусот на UPS системот
 • Cold Start и заштеда на енергија
 • Комуникациски порт и можност за далечински мониторинг
 • Телефонска/Модемска пренапонска Интернет заштита
 • Компактна големина и лесен за управување
 • Сертификати: CE,ISO 9001 и др.

INFORMER Compact (1000VA / 2000VA / 3000VA)

Line Interactive - Чист синус

Карактеристики:Informer Compact

 • Чист синусен излезен напон
 • LCD дисплеј
 • Автоматска регулација на напон со подобрени карактеристики
 • Комуникациски порт и можност за далечински мониторинг
 • Заштита од краток спој и преоптоварување
 • Advanced Battery Management (ABM)
 • Посебни аларми за дефекти и состојби
 • Cold Start и заштеда на енергија
 • Компактна големина, мала тежина и безшумна работа
 • Сертификати: CE,ISO 9001 и др.

SAVER DSP (3 – 10 kVA)

Монофазен влез - Монофазен излез

Карактеристики:SAVER DSP

 • On-line технологија со двојна конверзија
 • DSP (Digital Signal Processor) контролиран, IGBT технологија
 • Широк опсег на влезен напон (80 V - 280 V)
 • Зголемен фактор на моќноста (> 0.98)
 • Температурно контролирано полнење на батериите кое го зголемува животниот век
 • Ниско THD (Total Harmonic Distortion) ниво
 • Мали димензии, LCD дисплеј, SNMP подршка
 • Редундантно работење
 • Алгоритми за вештачка интелегенција кои ги подобруваат доверливоста и техничките перформанси
 • Систем за ладење
 • Напредни комуникациски можности со RS - 232 и релејниот интерфејс
 • Менаџирање и мониторинг на сите системи

SAVER plus DSP (10 – 20 kVA)

Монофазен влез - Монофазен излез

Карактеристики:SAVER PLUS DSP

 • On-line технологија со двојна конверзија
 • DSP (Digital Signal Processor) контролиран, IGBT технологија
 • Широк опсег на влезен напон (140 V - 480 V)
 • Фактор на зголемување на моќноста (> 0.97)
 • Температурно контролирано полнење на батериите кое го зголемува животниот век
 • Систем за ладење
 • Мануелен бајпас
 • Мали димензии, LCD дисплеј, SNMP подршка
 • Редундантно работење
 • Алгоритми за вештачка интелегенција кои ги подобруваат доверливоста и техничките перформанси
 • RS - 232 и релејен интерфејс
 • Менаџирање и мониторинг на сите системи

PYRAMID DSP (20 – 60 kVA)

Трофазен влез - Трофазен излез

Карактеристики:PYRAMID DSP

 • IGBT исправувач
 • DSP базирана нумеричка контрола
 • Активна корекција на факторот на моќност (0,99 влезен фактор на моќност)
 • Активна корекција на хармониците (влезно THD (Total Harmonic Distorsion) <5%)
 • Широк опсег на влезен напон
 • Работење компатибилно со генераторт
 • Гарантирани развој и редундантност со паралелни системи
 • Интелегентен систем за полнење на батериите
 • Можност за синхронизација со надворешни извори
 • Статички и мануелен бајпас
 • Трансформатор за Галванска изолација
 • Комуникација со компјутери и межни системи со SNMP
 • Проширлив батериски блок
 • Мала инсталациона и оперативна цена

PYRAMID plus (100 – 200 kVA)

Трофазен влез - Трофазен излез

Карактеристики:PYRAMID PLUS

 • True On-Line double conversion технологија со голема ефикасност
 • IGBT и PMW технологија
 • Гарантиран развој и редундантност од паралелни системи
 • Доверливост на батеријата обезбедена од Info-Charger
 • Сигурен и безопасен батериски back up
 • Синхронизација со надворешен извор
 • Автоматско одржување и статички бајпас
 • Галванска изолација и/или модификација за специјални напони
 • Проширлив и променлив батериски блок
 • Комуникација со компјутер и мрежни системи и SNMP солуции
 • THCDL и 12 импулсен исправувач (опција)
 • Ниска цена за инсталација и негово функционирање

PYRAMID-EX (300 – 400 kVA)

Трофазен влез - Трофазен излез

Карактеристики:PYRAMID EX

 • True On-Line double conversion технологија со голема ефикасност
 • Автоматско одржување и автоматски бајпас
 • IGBT и PMW технологија
 • Гарантиран развој и редундантност од паралелни системи (до 6 единици)
 • Галванска изолација и/или модификација за специјални напони
 • Проширлив и променлив батериски блок
 • Комуникација со компјутер и мрежни системи и SNMP солуции
 • Континуиран мониторинг преку Tele Service
 • 12 импулсен исправувач (опција)

AVR e-Serija, (2 – 500 kVA)

Автоматски регулатор на напон (Automatic Voltage Regulator – AVR)

Карактеристики:AVR-e

 • Голема ефикасност на секој модел
 • Електромеханичка заштита од високи и ниски напони
 • Заштита од краток спој
 • Способни да работат при нелинеарни оптоварувања
 • Широк опсег на влезен напон
 • Резервните делови обезбедуваат гарантен рок од 10 години

SVR (5-45kVA)

Статички регулатор на напон (Static Voltage Regulator – SVR)

Карактеристики:SVR

 • Широк опсег на влезен напон
 • Константен излезен напон
 • Микропроцесорска контрола
 • Заштита од преоптоварување до 300%
 • Брз одговор на флуктуациите на напонот
 • Висока ефикасност
 • Далечински менаџмент, можност да се приклучи на мрежа како клиент
 • Работа во услови на висока влажност и високи температури
 • Гарантирани резервните делови за 10 години
 • Доверлив технички сервис
Преземи:
· Потребен ви е Adobe Acrobat©Reader за да може да ги прочитате документите кои се дадени на нашата веб страница.

Преземи го програмот!
 
2006 © Сите права се задржани. | NikomPOWER, Македонија | www.nikompower.com