NikomPOWER
NikomPOWER
За нас
Батерии
Напојување
SATV-CATV
Коаксијални Кабли
Интерактивни Хотелски Системи
Портфолио
КонтактNikomPower Ltd.

Портфолио

Фирмата Nikom Power Ltd. е водечка фирма на македонскиот пазар во областа на резервното напојување, индустриски акумулатори, опрема за кабловски и сателитски системи, како и интерактивни хотелски системи.


Дејноста на фирмата опфаќа комплетен инженеринг од проектирање, набавка на врвна опрема, изведба, пуштање во работа и сервисирање.


Во долгогодишното постоење фирмата има стекнато голем углед и воспоставено партнерски односи со значителен број на субјекти, како од својата така и од други дејности.


Корисници задоволни од нашите услуги, меѓу другите се:

 • Електростопанство на Македонија;
 • АД Македонски Телекомуникации;
 • COSMOFON AD;
 • ХМС “СТРЕЖЕВО”;
 • Македонски железници;
 • OSCE;
 • АУТОМАКЕДОНИЈА;
 • Контрола на летање;
 • НЕТРА;
 • СИЕТО;
 • BALTECH - Нафотовод;
 • ЕЕС Комуникации;
 • МАК САТ;
 • Кабелсат;
 • Телекабел;
 • Хотел “Александар Палас”;
 • Хотел “Holiday Inn”.


2006 © Сите права се задржани. | NikomPOWER, Македонија | www.nikompower.com