NikomPOWER
NikomPOWER
За нас
Батерии
Напојување
SATV-CATV
Коаксијални Кабли
Интерактивни Хотелски Системи
Портфолио
КонтактNikomPower Ltd.

Nikom Power Ltd

The Power of Technologies
20 Години Доверба

ИСКУСТВАТА кои ги има нашата фирма во областа на кабловските дистрибутивни системи и резервното напојување, а чии почетици датираат од 1986 г., со задоволство ги пренесуваме на нашите ЦЕНЕТИ КОРИСНИЦИ.


ВО ЦЕНТАРОТ на нашето внимание е:

 • КОРИСНИКОТ и неговите потреби
 • СОРАБОТКА со водечките светски производители
 • АДАПТИРАЊЕ на промените

КОРИСНИКОТ

КОРИСНИКОТ и неговите потреби:

 • Внимателно слушање на потребите
 • Водење дијалог
 • Предлог можни решенија
 • Реализација
 • Подршка во експлоатација

СОРАБОТКА

СОРАБОТКА СО ВОДЕЧКИТЕ светски производители за акумулатори, исправувачки единици, УПС системи, Коаксијални кабли, Кабловска ТВ опрема, Интерактивни Хотелски системи.

 • Следење на новите технологии
 • Усвојување на новите производи

АДАПТИРАЊЕ

АДАПТИРАЊЕ НА ПРОМЕНИТЕ

 • Едукација и надградба на знаењата
 • Брзо адаптирање на постојаните промени на пазарот

НАША ОСНОВНА ЦЕЛ Е ЗАДОВОЛНИОТ КОРИСНИК

Тука сме да ја оправдаме Вашата Доверба...


2006 © Сите права се задржани. | NikomPOWER, Македонија | www.nikompower.com