NikomPOWER
NikomPOWER
За нас
Батерии
Напојување
SATV-CATV
Коаксијални Кабли
Стандардни коаксијални кабли
Класа А - Дигитални коаксијални кабли
Безбедносни кабли
>> Класа А - Широкопојасни и дистрибутивни коаксијални кабли
Кабли за дистрибуција
Multicore кабли
Кабли за радио фреквенции
Интерактивни Хотелски Системи
Портфолио
Контакт

Класа А Широкопојасни и дистрибутивни коаксијални кабли

Класа А Широкопојасни и дистрибутивни коаксијални кабли

(Triple shield, Screening attenuation > 100 dB)

Тип на кабел:

Al+CuSn+Al screen

TS602J
TS703J
TS11J
TS22/99J
TS27/115J

Поради се поголемиот број на системи за пренос во телекомуникациите и дигиталната ТВ како: Pay TV, pay-per-view, Video On Demand (VOD), брзи Интернет услуги итн., потребни се кабли со големи screening перформанси. Посебно е битна screening особината во т.н. Повратна патека (опсег од 5-42 MHz).
За да се одговори на сите овие потреби CAVEL ја произведе серијата на Triple shield кабли со посебни перформанси, кои гарантираат особена заштита посебно во делот на фреквенциите во повратната патека.


*** За подетални информации околу карактеристиките на каблите побарајте каталог.***


Преземи:
· Потребен ви е Adobe Acrobat©Reader за да може да ги прочитате документите кои се дадени на нашата веб страница.

Преземи го програмот!
 
2005 © Сите права се задржани. | NikomPOWER, Македонија | www.nikompower.com