NikomPOWER
NikomPOWER
За нас
Батерии
Напојување
SATV-CATV
Коаксијални Кабли
Стандардни коаксијални кабли
Класа А - Дигитални коаксијални кабли
>> Безбедносни кабли
Класа А - Широкопојасни и дистрибутивни коаксијални кабли
Кабли за дистрибуција
Multicore кабли
Кабли за радио фреквенции
Интерактивни Хотелски Системи
Портфолио
Контакт

Безбедносни кабли

Безбедносни кабли

Low Smoke Zero Halogen Sheath (LSZH)

Тип на кабел:

Al+CuSn screen

SAT501ZH
SAT703ZH
DG113ZH

Овие кабли се препорачува да се употребуваат за инсталација во кое било јавно место каде што има голема фреквенција на луѓе, како училишта, болници, хотели, банки, кина, театри, аеродроми, итн.
Се карактеризираат со тоа што не дозволуваат ширење на оган, мала емисија на чад и гасови, емисија на халогени гасови < 0,3%(Zero Halogen), отпорни на UV зраци.
Покрај овие карактеристики за безбедност, тие по своите електрични и физички карактеристики се потполно еквивалентни со соодветните SAT верзии и DG113 каблите.


*** За подетални информации околу карактеристиките на каблите побарајте каталог.***


Преземи:
· Потребен ви е Adobe Acrobat©Reader за да може да ги прочитате документите кои се дадени на нашата веб страница.

Преземи го програмот!
 
2005 © Сите права се задржани. | NikomPOWER, Македонија | www.nikompower.com