NikomPOWER
NikomPOWER
За нас
Батерии
Напојување
SATV-CATV
Коаксијални Кабли
Стандардни коаксијални кабли
Класа А - Дигитални коаксијални кабли
Безбедносни кабли
Класа А - Широкопојасни и дистрибутивни коаксијални кабли
Кабли за дистрибуција
Multicore кабли
>> Кабли за радио фреквенции
Интерактивни Хотелски Системи
Портфолио
Контакт

Кабли за радио фреквенции

Кабли за радио фреквенции

50Ω кабли
RG174A/U
RG58C/U
RG213/U

Каблите од 50Ω се употребуваат за следниве намени:

 • Во телекомуникационите уреди каде се употребува стандардизирана вредност на импедансата од 50Ω;
 • Специфична употреба како преносни линии за напојување на предавателни и приемни антени. Тука посебно е интересен RG213/U поради малите загуби при високи фреквенции;
 • Употреба за градење на линии за доцнење и фазно поместување;
 • Може да се употребуваат во секој професионален уред;
 • Се користи во повеќето од контрлните системи;

75Ω кабли
RG59B/U

75Ω кабли примарно се наменети за:

 • За сите апликации каде стабилноста, робусноста и флексибилноста се задолжителни;
 • Специфични намени во Видео областа, каде импедансата од 75Ω е стандардизирана, како: телекамери, монитори, професионални инструменти, системи за контрола, итн,;
 • Употреба како short route интерфејс во професионалните модулациони системи (FM, PSK, PCM, CMT, итн.);
 • Употреба како приемни кабли во CATV, MATV, CCTV мрежите;
 • Линии за доцнење во Видео системите;
 • Употреба во антенските системи или во CATV и CCTV мрежите со средна должина;

93Ω кабли
RG62A/U

Типичната примена на 93Ω кабли е Телематиката, каде што приоритет е малата подолжна капацитивност.

*** За подетални информации околу карактеристиките на каблите побарајте каталог.***


Преземи:
· Потребен ви е Adobe Acrobat©Reader за да може да ги прочитате документите кои се дадени на нашата веб страница.

Преземи го програмот!
 
2006 © Сите права се задржани. | NikomPOWER, Македонија | www.nikompower.com