NikomPOWER
NikomPOWER
За нас
Батерии
Напојување
SATV-CATV
Коаксијални Кабли
Стандардни коаксијални кабли
Класа А - Дигитални коаксијални кабли
Безбедносни кабли
Класа А - Широкопојасни и дистрибутивни коаксијални кабли
Кабли за дистрибуција
>> Multicore кабли
Кабли за радио фреквенции
Интерактивни Хотелски Системи
Портфолио
Контакт

Multicore кабли

Multicore кабли


2xSAT501 (два кабли за сателитска антена со прием од два сателита)
5xSAT501 (4 кабли за 4 сателитски поларизации и 1 кабел за ТВ линија)
9xSAT501 (4+4 кабли за поларизации од два сателита и 1 кабел за ТВ линија)
5xSAT602C (4 кабли за 4 сателитски поларизации и 1 кабел за ТВ линија)
5xSAT602CPE (4 кабли за 4 сателитски поларизации и 1 кабел за ТВ линија)

Во денешно време дали за прием на сателитски програми од два сателити за еден корисник или за заенички сателитски и ТВ системи, потребни се повеќе кабли и погодно би било тие да се спакувани во една обвивка со што би се олеснило инсталирањето и не би имало спроведување на повеќе кабли одеднаш.

Поради тоа CAVEL ги има како решение овие т.н. Multicore кабли, што всушност се кабли од еден тип спакувани во една обвивка.

Каблите се означени со ленти во боја за да може да се разликуваат посебните проводници.

Карактеристиките за сите кабли може да се најдат во спецификациите за единечните кабли од истиот вид.

*** За подетални информации околу карактеристиките на каблите побарајте каталог.***


Преземи:
· Потребен ви е Adobe Acrobat©Reader за да може да ги прочитате документите кои се дадени на нашата веб страница.

Преземи го програмот!
 
2006 © Сите права се задржани. | NikomPOWER, Македонија | www.nikompower.com