NikomPOWER
NikomPOWER
За нас
Батерии
Напојување
SATV-CATV
Коаксијални Кабли
Стандардни коаксијални кабли
Класа А - Дигитални коаксијални кабли
Безбедносни кабли
Класа А - Широкопојасни и дистрибутивни коаксијални кабли
>> Кабли за дистрибуција
Multicore кабли
Кабли за радио фреквенции
Интерактивни Хотелски Системи
Портфолио
Контакт

Кабли за дистрибуција

Кабли за дистрибуција

Кабли за надворешна монтажа

CATV11 (CATV11AP)
RG11FC

Кабли за надворешна и подземна монтажа

11/50FC
17/73FC (17/73AP)
22/99FC (22/99AP)
27/115FC (27/115AP)
34/145FC (34/145AP)

Овие кабли се наменети за надворешна и подземна монтажа. Каблите со ознаки AP се самоносечки кабли кај кои носивоста на сајлата изнесува 500 kg. Каблите кај кои вредноста на screening attenuation e > 80 dB се користат како кабли за дистрибуција, додека оние кои имаат вредност > 95 dB како кабли за примарни водови. За подземните кабли е можно директно полагање во земја. Во надворешниот проводник на каблите е вбризгана специјална смола (петрожеле). Сите кабли се во согласност со стандардот EN50117.

*** За подетални информации околу карактеристиките на каблите побарајте каталог.***


Преземи:
· Потребен ви е Adobe Acrobat©Reader за да може да ги прочитате документите кои се дадени на нашата веб страница.

Преземи го програмот!
 
2006 © Сите права се задржани. | NikomPOWER, Македонија | www.nikompower.com