NikomPOWER
NikomPOWER
За нас
Батерии
Напојување
SATV-CATV
Коаксијални Кабли
Стандардни коаксијални кабли
>> Класа А - Дигитални коаксијални кабли
Безбедносни кабли
Класа А - Широкопојасни и дистрибутивни коаксијални кабли
Кабли за дистрибуција
Multicore кабли
Кабли за радио фреквенции
Интерактивни Хотелски Системи
Портфолио
Контакт

Класа А Дигитални коаксијални кабли

Класа А Дигитални коаксијални кабли

(Double shield, Screening Attenuation > 90 dB)

Тип на кабел:

Al+CuSn screen

DG70 (DG70C)
DG80 (DG80C)
DG100
DG113
DG163

Cu+Cu screen
QF100BL
SAT752F

CAVEL DG серијата на коаксијални кабли е оптимизирана за пренос на дигитални сигнали. Поради своите карактеристики тие може да се сметаат за кабли од највисок калибар и се најпогодни за прием на ТВ сигнали, било сателитски, земски или кабловски, како аналогни така и дигитални.

*** За подетални информации околу карактеристиките на каблите побарајте каталог.***


Преземи:
· Потребен ви е Adobe Acrobat©Reader за да може да ги прочитате документите кои се дадени на нашата веб страница.

Преземи го програмот!
 
2005 © Сите права се задржани. | NikomPOWER, Македонија | www.nikompower.com