NikomPOWER
NikomPOWER
За нас
Батерии
Индустриски
Sonnenschein
Marathon
Powerfit
Sprinter
Classic
Тракциони
Liberator
Sonnenschein
>> Classic
Drysafe (VRLA–AGM)
Стартни
Exide Gel
Maxxima
Classic стартни
Акумулатори за моторцикли
Напојување
SATV-CATV
Коаксијални Кабли
Интерактивни Хотелски Системи
Портфолио
КонтактClassic EPzS и EPzB ранг

(Flooded tubular ќелии)

Технологија на течни оловни батерии е економична и докажана во доменот на транспорт и пренос на материјали. Exide Technologies продолжува со подобрувањето на оваа технологија и може да обезбеди производи со голем капацитет.


Главни технички особини:

 • Робусна технологија на тубуларни плочи
 • Високи перформанси и доверливост
 • Достапни во DIN и BS опсег според EN 60 254 – 2 и IEC 254 – 2
 • Произведени се во согласност со DIN/EN ISO 9001 стандардите
 • Ги задоволуваат стандардите EN ISO 14001 за еколошки чиста околина
 • Може да се рециклираат
 • Опционално: ATEX верзија (заштита од експлозија)

Classic ECSM

До 10% подобри перформанси во споредба со конвенционалните батерии со иста тежина и димензии. Зголемените можности и енергетска содржина ја прават патентираната ECSM технологија прв избор за апликации кои бараат голема моќност или долги работни времииња.


Главни технички особини:

 • Подобрени перформанси поради употребата на зголемена негативна бакарна метална решетка
 • Помал внатрешен отпор
 • Поголемо ниво на напон
 • Подобри перформанси
 • Помали работни температури
 • Повеќе моќност за забрзување и кревање
 • Повеќе енергија за подолго работно време
 • Достапни во DIN димензии според EN 60 254 – 2 и IEC 254 – 2
 • Произведени се во согласност со DIN/EN ISO 9001 стандардите
 • Ги задоволуваат стандардите EN ISO 14001 за еколошки чиста околина
 • Може да се рециклираат

Classic FF батерии

(Flooded block – flat grid plate)

FF рангот на батерии е погоден за подвижни кревачки работни платформи, машини за чистење, како и многу други motive power примени, поради својата особина на големо празнење.


Главни технички особини:

 • Издржува големо празнење
 • Батерии со отвори со позитивни рамни плочи
 • 300 циклуси според IEC 254 – 1

Classic FT батерии

(Flooded block – tubular plate)

FT рангот на батерии е погоден за примени во т.н. груби услови како на пример, колички за голф, подвижни кревачки работни платформи, машини за чистење, возила за електрични кревачки платформи, итн.


Главни технички особини:

 • Довреливи и издржливи
 • Добри перформанси за средни и ниски струи на празнење
 • Батерии со отвори со позитивни рамни плочи
 • 900 циклуси според IEC 254 – 1

2006 © Сите права се задржани. | NikomPOWER, Македонија | www.nikompower.com