NikomPOWER
NikomPOWER
За нас
Батерии
Индустриски
Sonnenschein
Marathon
Powerfit
Sprinter
Classic
Тракциони
Liberator
Sonnenschein
Classic
Drysafe (VRLA–AGM)
Стартни
>> Exide Gel
Maxxima
Classic стартни
Акумулатори за моторцикли
Напојување
SATV-CATV
Коаксијални Кабли
Интерактивни Хотелски Системи
Портфолио
Контакт


EXIDE GEL батерии

Технички карактеристики:

 • Херметички затворен батериски систем со рекомбинација;
 • Легура на олово и калциум на позитивната и негативната плоча;
 • Дебели плочи со појачана позитивна маса;
 • Киселина во гел состојба;
 • Робусна конструкција;

Предности:

 • Апсолутно без потреба од одржување;
 • Не се штетни за околината и не испуштаат киселински гасови;
 • Екстремно мало испарување;
 • Самопразнењето е минимално;
 • Дозволуваат празнење до 100%;
 • Заштита од длабоко празнење;
 • Не протекуваат со што е можна употреба и под агол од 180°;
 • Голема отпорност на вибрации;

Примена:

 • Каде што е потребно доверливо стартување;
 • Погодно за возила надвор од употреба подолг период (сезонска употреба);
 • Каде што е потребно често празнење и полнење;
 • Соларни апликации;
 • Градежни машини и off-road возила
2006 © Сите права се задржани. | NikomPOWER, Македонија | www.nikompower.com