NikomPOWER
NikomPOWER
За нас
Батерии
Индустриски
Sonnenschein
Marathon
Powerfit
Sprinter
Classic
Тракциони
Liberator
Sonnenschein
Classic
Drysafe (VRLA–AGM)
Стартни
Exide Gel
Maxxima
Classic стартни
Акумулатори за моторцикли
Напојување
SATV-CATV
Коаксијални кабли
Интерактивни Хотелски Системи
Портфолио
КонтактSonnenschein A400 series

 • Успехот на Sonneschein A400 батериите доаѓа од супериорната dryfit технологија;
 • Одличен капацитет за складирање комбиниран со долг животен век;
 • Благодарение на Sonnenschein dryfit технологијата батериите се користат апсолутно без одржување;
 • Номинален капацитет 5,5 - 180 Ah C10;
 • 12 години животен век при 20°C температура на амбиент (80% преостанат капацитет од C10);
 • Конструкција од плочи во форма на решетка составени од легура од олово и калциум;
 • Многу мало испарување поради внатрешната гасна рекомбинација;
 • До 2 години животен век неупотребувани, без потреба од полнење при 20°C поради многу малото сопствено празнење;
 • Кратко време на полнење;
 • Отопрност против длабоко празнење според DIN 43 539 T5;
 • Погодни за сите видови транспорт (IATA, DGR clause A 67);
 • Може потполно да се рециклира


 

Sonnenschein A500 series

Спецификација:

 • Успехот на Sonneschein A500 батериите доаѓа од супериорната dryfit технологија;
 • Одличен капацитет за складирање комбиниран со долг животен век;
 • Благодарение на Sonnenschein dryfit технологијата батериите се користат апсолутно без одржување;
 • Номинален капацитет 1,2 - 200 Ah C20;
 • 7 години животен век при 20°C температура на амбиент (80% преостанат капацитет од C20);
 • Конструкција од плочи во форма на решетка составени од легура од олово и калциум;
 • Многу мало испарување поради внатрешната гасна рекомбинација;
 • До 2 години животен век неупотребувани, без потреба од полнење при 20°C поради многу малото сопствено празнење;
 • Кратко време на полнење;
 • Отопрност при длабоко празнење според DIN 43 539 T5;
 • Погодни за сите видови транспорт (IATA, DGR clause A 67);
 • Може потполно да се рециклира;


Sonnenschein A600 series

Две опции:
- А600 за вертикална инсталација
- А600 WE за хоризонтална инсталација;

Спецификација:

 • Одлични особини за штедење енергија покрај високата доверливост;
 • Благодарение на Sonnenschein dryfit технологијата батериите се користат апсолутно без одржување;
 • Номинален капацитет 100 - 3000 Ah C10;
 • 15 години животен век за блоковите од 6/12V и 18 години за ќелиите од 2V при 20°C температура на амбиент (80% преостанат капацитет од C10);
 • Материјал:
  • блокови = ABS, UL 94-HB; опционално ABS, UL 94-V0
  • ќелии = SAN, UL 94-HB; опционално ABS, UL 94-V0
 • Технологија со робусни тубуларни плочи;
 • Многу мало испарување поради внатрешната гасна рекомбинација;
 • До 2 години животен век неупотребувани, без потреба од полнење при 20°C поради многу малото сопствено празнење;
 • Отопрност при длабоко празнење според DIN 43 539 T5;
 • Ќелиите се во согласност со DIN 40742;
 • Може потполно да се рециклира;
2006 © Сите права се задржани. | NikomPOWER, Македонија | www.nikompower.com