NikomPOWER
NikomPOWER
За нас
Батерии
Индустриски
Sonnenschein
Marathon
Powerfit
Sprinter
>> Classic
Тракциони
Liberator
Sonnenschein
Classic
Drysafe (VRLA–AGM)
Стартни
Exide Gel
Maxxima
Classic стартни
Акумулатори за моторцикли
Напојување
SATV-CATV
Коаксијални кабли
Интерактивни Хотелски Системи
Портфолио
КонтактClassic OGi

Classic OGi карактеристики:

 • Classic OGi батериите се оловни батерии со течен електролит кои бараат многу мало одржување. Поради одличното ниво на напон во сите услови на оптоварување тие се идеални за примени со високи струи и кратки времиња на празнење;
 • Висока доверливост, робусност и долг век на траење;
 • Мала потреба одржување поради редуцираниот антимон во легурата и големата резерва на електролит;
 • Номинален капацитет 28 – 1600 Ah C10;
 • 12 години животен век при 20°C температура на амбиент (80% преостанат капацитет од C10);
 • Контејнери направени од висококвалитетна проѕирна пластика;
 • Мало испарување поради присуството на антимон < 3% (EN 50272-2);
 • Лесни за инсталација во сите услови;
 • Може потполно да се рециклира;

Classic OPzS

 • Classic OPzS батериите се докажани на полето на напојувањето веќе со децении поради нивната робусност, неверојатно долгиот век на траење и доверливост;
 • Многу голема работна довеливост во невообичаени работни услови;
 • Мала потреба одржување поради редуцираниот антимон во легурата и големата резерва на електролит;
 • Номинален капацитет 50 – 3350 Ah C10 до 12000 Ah по потреба;
 • 15 години животен век при 20°C температура на амбиент (80% преостанат капацитет од C10);
 • Дизајнирани за циклична примена;
 • Контејнери направени од висококвалитетна пластика (блокови = ABS / ќелии = SAN);
 • Тубуларни плочи во блок и едноќелиска изведба;
 • Мало испарување поради присуството на антимон < 3% (EN 50272-2);
 • Прилагодени според DIN 40 376 T3;
 • Електролит: разредена сулфурна киселина dN = 1.24 kg/l;
 • Оптимизираниот дизајн на плочите дава поголем капацитет споредено со DIN;
 • Може потполно да се рециклира;

Classic Solar

Classic EnerSol series

Classic EnerSol се робусни батерии за складирање на енергија. Развиени се примарно за т.н. photovoltaic системи, EnerSol се одликува со:
- Подолг животен век во циклични намени во споредба со стандардна automotive батерија;
- Подобрен DC напон поради кратките растојанија помеѓу ќелиите;
- Извонредна антикорозивност поради дебелите решеткасти плочи;
- Може да се обезбедат терминални адаптери;

#
Classic EnerSol T series

Classic EnerSol T се универзални батерии, со мала потреба од одржување за средни индустриски соларни системи. Овие оловни батерии со течен електролит се познати по своите одлични перформанси. Типични примени се мали соларни системи и системи со користење на моќноста на ветерот, викендички итн.
- Позитивни тубуларни плочи;
- Делумно провидни контејнери за полнење;
- Конектори со навртки за подобро поврзување;

#
Classic OPzS Solar series

Classic OPzS Solar range е докажан со децении во услови каде што е потребно средно и големо напојување. Ова се оловни батерии со течен електролит и бараат минимално одржување. Благодарение на нивната робусност, долг животен век и високата работна сигурност тие се идеално погодни за користење во соларните и ветерните станици, телекомуникациите, компаниите за дистрибуција на енергија, железнииците како и за други примени каде што е потребно напојување на безбедносна опрема.
 
Classic OCSM

Спецификација:

 • Classic OCSM батериите се моќен и доверлив извор за напојување со можност за големо струјно празнење благодарение на единствената конструкција на негативната електрода и одличниот капацитет за складирање на енергија, како и извонредно долгиот век на траење;
 • Мала потреба одржување поради редуцираниот антимон во легурата и големото количество на електролит;
 • Номинален капацитет 160 – 3480 Ah C10;
 • 20 години животен век при 20°C температура на амбиент (80% преостанат капацитет од C10);
 • Голем капацитет за циклични примени;
 • Произведени според DIN 40 736. Контејнерите се направени од проѕирна пластика а капакот на ќелиите од сив SAN кополимер;
 • Технологија на тубуларни плочи;
 • Мало испарување поради присуството на антимон < 3% (EN 50272-2);
 • Кога се полни правилното ниво на густина на киселината е 1.26 kg/l при 20°C. Според DIN 43 530 T2 треба да се користи сулфурна киселина со густина од 1.24 kg/l при 20°C за почетно полнење.
 • Може потполно да се рециклира;
2006 © Сите права се задржани. | NikomPOWER, Македонија | www.nikompower.com